Tag: , , , , , , , , , , ,

ஓடவும் முடியாது

அமீரகம்: ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது ட்ரோன்கள் மூலம் முக கவசம் அணியாதவர்களுக்கு அபராதம்.

ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது ட்ரோன்கள் மூலம் முக கவசம்...

Bahrain suspend entry of travellers

பஹ்ரைன்: இந்தியா உட்பட குறிப்பிட்ட சில நாடுகளில் இருந்து பஹ்ரைன் வர தடை.

பஹ்ரைன்: இந்தியா உட்பட குறிப்பிட்ட சில நாடுகளில் இருந்து...

Working hours during Ramadan

அமீரகம்: ரமலானில் தனியார்த்துறை நிறுவனங்களுக்கான பணி நேரம் அறிவிப்பு.

அமீரகம்: ரமலானில் தனியார்த்துறை நிறுவனங்களுக்கான பணி நேரம்...

Penalty

அமீரகம்: வாகனத்தின் என்ஜினை ஆஃப் செய்யாமல் வாகனத்தை நிறுத்தி சென்றால் அபராதம்.

வாகனத்தின் என்ஜினை ஆஃப் செய்யாமல் வாகனத்தை நிறுத்தி சென்றால்...

துபாய் - ஷார்ஜா இடையே இனி டிராபிக் பிரச்சனை இருக்காது.

துபாய் – ஷார்ஜா இடையே இனி டிராபிக் பிரச்சனை இருக்காது.

துபாய் – ஷார்ஜா இடையே இனி டிராபிக் பிரச்சனை இருக்காது. Gulf News: There...