Tag: Attempt to smuggle

100க்கும் மேற்பட்ட பாம்புகளை ட்ரவுசரில் கடத்த முயற்சி

Attempt to smuggle over 100 live snakes சீனாவில் ஒருவர் தனது கால்சட்டையில் 100க்கும் மேற்பட்ட உயிருள்ள பாம்புகளை கடத்த முயற்சித்த போது பிடிக்கப்பட்டார். சீனாவின்…