Tag: , , , ,

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை விழிப்புணர்வுப் பேரணி

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை விழிப்புணா்வுப் பேரணி பெரம்பலூரில் நடைபெற்றது.

[the_ad id=”7250″] பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை விழிப்புணா்வுப் பேரணி...

பெரம்பலூாில் சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

பெரம்பலூாில் சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி...

பெரம்பலூாில் மது ஒழிப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி

பெரம்பலூாில் மது ஒழிப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி பெரம்பலூா்...