Tag: விசிட் விசா

Visit Visa Holders | விசிட் விசாவில் அமீரகம் வருபவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Visit Visa Holders Urged to Book Return Ticket with Same Airline. விசிட் விசாவில் அமீரகம் வருபவர்கள் அதே ஏர்லைனில் ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்ய வலியுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்தியாவிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு விசிட் விசாவில் வருபவர்கள் அதே…