Tag: மாப்பிள்ளை சம்பா

மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி

Mappillai Samba-மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியின் மகத்துவம் தெரியுமா?

Do you know the greatness of Mappillai Samba Rice? இதன் பெயரிலேயே மாப்பிள்ளை இருப்பதைக் கொண்டு நாம் இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா வின் மகத்துவத்தை அறியலாம். இந்த பதிவில் இந்த அரிசியின் மகத்துவத்தை நாம் தெரிந்து கொள்வோமா? மாப்பிள்ளை…