Tag: , , , , , , , ,

ஈதுல் பித்ர்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் இன்று ரமலான் பெருநாள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் இன்று ரமலான் பெருநாள். இந்தியாவில்...

சவுதி அரேபியாவில் இன்று  ஈதுல் பித்ர் என்னும் ஈகைத் திருநாள்.

சவுதி அரேபியாவில் இன்று  ஈதுல் பித்ர் என்னும் ஈகைத் திருநாள்....

UAE-ல் ஈதுல் பித்ர் பெருநாள் விடுமுறை அறிவிப்பு

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ஈதுல் பித்ர் பெருநாளுக்கான விடுமுறை...