Tag: , , , , ,

சவுதி அரேபியாவில் இன்று  ஈதுல் பித்ர் என்னும் ஈகைத் திருநாள்.

Hits: 0சவுதி அரேபியாவில் இன்று  ஈதுல் பித்ர் என்னும் ஈகைத்...

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ஈகை திருநாள்

Hits: 2ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் ஈகை திருநாள். ஐக்கிய அரபு...