வாசகர்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் தின வாழ்த்துக்கள்.

73

வாழ்வில் வெற்றியும்

வெற்றியில் அடக்கமும்

அடக்கத்தில் அறமும்

அறத்திலும் வீரமும்

வீரத்திலும் ஆணவமின்றி

வாழ்வில் சந்தோஷம் பொங்க

அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை

அன்போடு கூறும்

கல்லாறு மீடியா.

 

 

 
Leave a Reply

%d bloggers like this: