தடங்களுக்கு வருந்துகிறோம்.

97

தடங்களுக்கு வருந்துகிறோம்.

வருந்துகிறோம், கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயங்கிவரும் நமது கல்லாறு இணையதளம். தொழில் நுட்ப பிரச்சனையால் பழைய பதிவுகள்

இதனால் இன்று முதல் புதிய குழந்தை போல் தமது பயனத்தை துவங்குகிறது என்பதை  தெரிவிக்கிறோம்.

என்றும் போல உங்கள் ஆதரவை தருமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

 

அன்புடன்

கல்லாறு ஊடக குழுமம்

பெரம்பலூர்

 
Leave a Reply

%d bloggers like this: