உள்ளாட்சித் துறையில் வேலைவாய்ப்பு: விண்ணப்பிக்க கட்டணமில்லை

582

உள்ளாட்சித் துறையில் வேலைவாய்ப்பு: விண்ணப்பிக்க கட்டணமில்லை

தமிழக அரசின் உள்ளாட்சித் துறையில் வேலைவாய்ப்பிற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆர்வம் உள்ளவர்கள் உடனடியா விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம். இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு எவ்வித கட்டணமும் இல்லை.

மேலும் இது தொடர்பாக தெரிந்து கொள்ள மற்றும் விண்ணப்பிக்க : https://salem.nic.in/ta/notice_category/வேலைவாய்ப்புகள்/
Leave a Reply

%d bloggers like this: