புதிய செய்தி :

Category: கல்லாறு இஸ்லாம்

திருக்குர்ஆன் (79. ஸூரத்துந் நாஜிஆத்)

  Share on: WhatsApp

லெப்பைக்குடிக்காடு திருக்குர்ஆன் மாநாடு – பாகம் 09

லெப்பைக்குடிக்காடு திருக்குர்ஆன் மாநாடு – பாகம் 09 Share on: WhatsApp

திருக்குர்ஆன் (78. ஸூரத்துந் நபா)

திருக்குர்ஆன் (78. ஸூரத்துந் நபா) Share on: WhatsApp

லெப்பைக்குடிக்காடு திருக்குர்ஆன் மாநாடு நேரலை – 1 (video link)

இன்று லெப்பைக்குடிக்காட்டில் நடைபெறும் திருக்குர்ஆன்...

எக்ஸெல் பாடம் தமிழில் பாகம் 10

எக்ஸெல் பாடம் தமிழில் பாகம் 10 எம் எஸ் எக்ஸெல் பாடம் தமிழில்...

இஸ்லாமிய அழைப்பாளர்கள் (பாகம் 8)

இஸ்லாமிய அழைப்பாளர்கள் (பாகம் 8) சேக் ஹூசைன் இ அவர்கள் 1950 ஆம்...

எக்ஸெல் பாடம் தமிழில் பாகம் 09

எம் எஸ் எக்ஸெல் பாடம் தமிழில் காண கீழுள்ள YouTube ல் பார்க்கலாம். Share...

அல் குர்ஆன் 94 ஸூரத்து அலம் நஷ்ரஹ்

Share on: WhatsApp

அல்குர் ஆன் 93. ஸூரத்துள் ளுஹா

Share on: WhatsApp

இஸ்லாம் கூறும் ஒழுக்க மாண்புகள் (kallaru Islam YouTube)

Share on: WhatsApp