மெக்கா மஸ்ஜிதுல் ஹரம் மற்றும் மதினா மஸ்ஜிதுன் நபவி ஆகிய இரு புனித தளங்களில் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோக்கள் எடுக்க தடை.

இஸ்லாமியர்களின் புனித தளங்களான மெக்கா மஸ்ஜிதுல் ஹரம் மற்றும் மதினா மஸ்ஜிதுன் நபவி ஆகிய புனித தளங்களில் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோக்கள் எடுக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சம்மந்தமான செய்தியை சவுதியின் வெளியுறவு அமைச்சகம் கடந்த 12 ஆம் தேதி வெளியிட்டது. புனித தளங்களின் பாதுகாப்பு நலன்...