சினிமா தியேட்டர்களிலும் தேசிய கீதம் கட்டாயம் என்ற உத்தரவை மாற்ற வேண்டும்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: