அரியலூர் பேருந்து நிலையத்தில் டெங்கு விழிப்புணர்வு குறும்படக் காட்சி  காண்பிக்கப்பட்டது.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: