ஏ.டி.எம் மையத்தில் ‘ஸ்கிம்மர்’ கருவியைக் கண்டறிவது எப்படி?” காவல் அதிகாரியின் விளக்கம்

Leave a Reply

%d bloggers like this: