பெரம்பலூரில் பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு.

பெரம்பலூரில் பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு.


பெரம்பலூரில் இயங்கி வரும் ஒரு முன்னணி பெண்கள் அழகு நிலையத்தில் பணிபுரிய பெண் ஊழியர் உடனடி தேவையுள்ளது. கவர்ச்சிகரமான ஊதியம் வழங்கப்படும். விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்ளவும்.

தொடர்புக்கு : 9789122775
Leave a Reply

%d bloggers like this: