நீர் மேலாண்மை & இயற்கை விவசாய விழிப்புணர்வு முகாம் | விஸ்வக்குடி | பாகம் – 01

நீர் மேலாண்மை & இயற்கை விவசாய விழிப்புணர்வு முகாம் | விஸ்வக்குடி | பாகம் – 01

பெரம்பலூர் மாவட்டம், விஸ்வக்குடியில் நடைபெற்ற நீர் மேலாண்மை மற்றும் இயற்கை விவசாய விழிப்புணர்வு முகாம்.

நாள் – 20.07.2019 சனிக்கிழமை.

இடம் – அல் ஜன்னத் சமுதாயக்கூடம் விஸ்வக்குடி.

சிறப்பு அழைப்பாளர் – திரு. பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் (வேளாண் பொறியாளர், நீர் மேலாண்மை நிபுணர்)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு – விஸ்வக்குடி அல்-அமீன் இஸ்லாமிய இளைஞர் நற்பணி மன்றம் மற்றும் ஊர் பொது மக்கள்.

ஒளிப்பதிவு – கல்லாறு டிவி.

 

  
Leave a Reply

%d bloggers like this: