வளைகுடா வேலை வேய்ப்பு தகவல் – 23.11.2019

வளைகுடா வேலை வாய்ப்பு தகவல்

கத்தார் நாட்டில் வேலை செய்ய விருப்பமுள்ளவர்கள் கீழ்கண்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்தி கொள்ளவும். உங்களது நண்பர்களுக்கும் தெரிவிக்கவும்.


குறிப்பு:  இந்த பகுதியில் நாம் பதிவிடும் தகவல்கள் நமக்குப் பல நண்பர்களிடம் கிடைத்தது. மற்றவர்களும் பயனடைய வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்தில் பதிவிடுகிறோம். இதிலுள்ள நிறுவனங்களுக்கும் நமக்கும் எந்த சம்பந்தமுமில்லை.

 
Leave a Reply

%d bloggers like this: