புதிய செய்தி :

லெப்பைக்குடிக்காடு திருக்குர்ஆன் மாநாடு நேரலை – 1 (video link)

இன்று லெப்பைக்குடிக்காட்டில் நடைபெறும் திருக்குர்ஆன் மாநாட்டை கீழுள்ள லிங்க்கை கிளிக் செய்து முழுவதையும் பார்க்கலாம்.

மற்றவர்களுக்கும் எடுத்துச் சொல்லுங்கள்.

 

லெப்பைக்குடிக்காடு திருக்குர்ஆன் மாநாடு நேரலை
Leave a Reply