சமீபத்திய பதிவுகள்
Search

தமிழக கல்வித்துறையின் புதிய வினாத்தாள்.

தமிழக கல்வித்துறையின் புதிய  கொண்டு வந்து இருக்கும் புதிய வினாத்தாளை மாணவர்கள் வரவேற்றுள்ளனர்.

பாடங்கள் புரிந்துபடிக்கும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் பொதுத்தேர்வில் வினாத்தாள்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாணவர்கள்தெரிவித்துள்ளனர். சிபிஎஸ்இ கல்வி முறைக்கு இணையாக தமிழ் பள்ளிக் கல்வித்துறையின் புதிய வினாத்தாள் அமைந்துள்ளது.

அதன்படி தற்போது நடந்துவரும் 10, 11, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் புதிய முறையில் கேள்வித்தாள்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இறுதித் தேர்வில் வழக்கமாக பாடத்தின் முன் பகுதி மற்றும் பின்பகுதியில் இருந்துகேள்விகள் கேட்கப்படும். ஆனால் நடப்பாண்டில்அதுபோன்று கேள்விகள் கேட்கப்பட மாட்டாது என்று முன்பே தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்திருந்தது.

இந்த முறை சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டதில் எப்படி கேள்விகள் கேட்கப்படுமோ அதுபோலவே பாடத்தின் உள்பகுதியிலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுள்ளன. அதிகளவிலான மாணவர்கள் புதிய கேள்வித்தாளை வரவேற்றுள்ளனர்.

மேலும் நீட் போன்ற தேசிய அளவில் நடக்கக் கூடிய தேர்வுகளை எதிர்கொள்ள தமிழக மாணவர்களுக்கு, இது போன்ற நுண்ணறிவுள்ள வினாத்தாள் முறை அவசியமானது. இனிவரும் அனைத்து தேர்வுகளுக்கும் மாணவர்கள் மனப்பாட முறையை மறந்து, புரிந்து படிக்கும் நிலைக்குமாற வேண்டும் என்கிறார் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன்.

மாணவர்கள் பாடப் புத்தகத்தை முழுமையாக புரிந்து படித்தால், எந்த தேர்வாக இருந்தாலும் எளிதாக எதிர்கொள்ளலாம் என்பதே கல்வியாளர்களின் அறிவுரையாகவும் உள்ளது.

Source: samayamLeave a Reply

%d bloggers like this: