ஐபோனை மடித்து பாக்கெட்டில் வைக்கலாம்.

ஐபோனை மடித்து பாக்கெட்டில் வைக்கலாம். அதற்கான பணியை துவக்கியுள்ளது ஆப்பிள் நிறுவனம்.

மாலைமலர்Leave a Reply

%d bloggers like this: